Obec Nemčiňany
ObecNemčiňany

Príhovor p. Bahýla – zhodnotenie pôsobenia vo funkcii

28.12.2010

Príhovor p. Bahýla k občanom
/ Ukončenie pôsobenia vo funkcii starostu obce Nemčiňany./

Vážení občania, dňom 27.12.2010 končím vo funkcii starostu obce Nemčiňany. Aj keď som zástancom toho, že činy hovoria samy za seba, dovoľte mi, aby som v krátkosti zhodnotil roky môjho pôsobenia v tejto funkcii, a na oživenie pamäti by som chcel uviesť, čo sa mi v našej obci podarilo za roky, ktoré som bol vo funkcii starostu našej obce, zabezpečiť a vybudovať .

Ján Bahýl – práce v obci

1987

 •  nastúpenie do funkcie predsedu MNV Nemčiňany 1. 8. 1987
 •  stavba KD sa začala v r. 1986, pri nastúpení do funkcie bola vykopaná jama pre

kotolňu a skladu uhlia, zabetónované základy pod touto časťou

1988

 •  začala sa 3 etapa výstavby celého obecného vodovodu
 •  rekonštrukcia strechy MŠ
 •  budoval sa KD

1989

 •  nový koberec na miestne komunikácie časť Nemčiňany
 •  úprava pozemku pod park pri autobusovej zastávke
 •  budovanie KD
 •  zbúranie murovanej čakárne pri hornej autobusovej čakárne
 •  odvoz TKO do Zlatých Moraviec

1990

 •  zakúpili sa nové autobusové čakárne
 •  pokračovanie vo výstavbe KD
 •  výmena kotlov v ZŠ
 •  napojenie ZŠ a MŠ na obecný vodovod

1991

 •  pokračovanie vo výstavbe KD
 •  ohrádzanie nemčinianskeho cintorína pletivom
 •  napojenie obecného úradu na verejný vodovod

1992

 •  pokračovanie prác výstavby KD
 •  spracovanie podkladu na erb obce
 •  ohrádzanie rohožnického cintorína

1993

 •  pokračovanie prác výstavby KD
 •  začiatok budovania kanalizácie
 •  oprava strechy na dome smútku a vymaľovanie miestností
 •  začiatok vývozu TKO do Kozároviec

1994

 •  pokračovanie prác na výstavbe KD
 •  nová betónová ohrada na nemčinianskom cintoríne
 •  oprava pomníka padlých

1995

 •  pokračovanie prác na výstavbe KD – elektrika, plafón, vzduchotechnika
 •  likvidácia náletov drevín „vlčia jama“
 •  pokračovanie v budovaní kanalizácia
 •  likvidácia divokej skládky

1996

 •  pokračovanie v budovaní kanalizácie
 •  pokračovanie v budovaní KD, parkety v sále a na pochodní
 •  prvý krát použitý KD (primície Jozef Bajan) 23. 6. 1996
 •  slávnostné otvorenie KD 28. 8. 1996
 •  výber staveniska plynofikácia obce

1997

 •  začiatok plynofikácie obce vysoko tlak 8. 12. 1997

1998

 •  pokračovanie výstavby plynu vysoko tlak zváranie potrubia 15. 1. 1998
 •  začiatok plynofikácie obce 12. 3. 1998
 •  osádzanie plynových prípojok pre občanov 23. 4. 1998
 •  výstavba regulačnej stanice plynu
 •  tlaková skúška vysokotlakového potrubia tlak v potrubí 72,5 At.
 •  navarená prípojka na medzištátny plynovod 16. 6. 1998
 •  kolaudácia plynofikácie obce 7. 7. 1998
 •  boli zapojení prví občania na plynové kúrenie a varenie 24. 8. 1998
 •  ozvučenie do cintorína 10. 11. 1998

1999

 •  odvoz TKO na lístky skládka Mochovce 1. 2. 1999
 •  oprava strechy na KD
 •  výmena kotlov v KD z pevného paliva na PLYN

2000

 •  výstavba kanalizácie 2 časť 6. 9. 2000

2001

 •  pokračovanie vo výstavbe kanalizácie
 •  výber staveniska pre odkanalizovanie obce (Nemčiňany – Malé Vozokany)
 •  plynofikácia MŠ

2002

 •  rekonštrukcia strechy ZŠ
 •  plynofikácia ZŠ

2003

 •  projekt na kanalizáciu rozšírenie a vybavovanie stavebného povolenia

2004

 •  kanalizácia rozšírenie (za potokom fara, smer Kozárovce)
 •  kladenie dlažby pred obecným úradom a KD
 •  výmena okien a dverí na obecnom úrade z prednej časti
 •  výber staveniska na prívod vody z Gabčíkova
 •  jednanie o spoločnej ČOV v Malých Vozokanoch

2005

 •  výmena okien a dverí v ZŠ za plastové
 •  oprava miestnych komunikácií (výtlky)
 •  rekonštrukcia verejného osvetlenia (úsporné žiarovky)
 •  sadenie tují v Rohožnickom cintoríne 215 kusov
 •  vybudovanie prečerpávačky a výtlačného potrubia do Malých Vozokán dĺžka 2,7 km

2006

 •  budovanie kanalizačných prípojok
 •  zapojenie čerpadiel na prečerpávanie kanalizácie
 •  oprava prerábanie budovy zdravotného strediska (múzeum, cvičenie)
 •  spojenie kanalizácie pod štátnou cestou
 •  presťahovanie MŠ do novej budovy ZŠ
 •  rekonštrukcia sochy Panny Márie pri dolnej autobusovej zastávke
 •  bolo možnosť stavať 9 bytovku pri hornom obchode (nebol záujme občanov)

2007

 •  úprava spodných miestností pod obecným úradom na poštu
 • sťahovanie pošty 30. 3. 2007
 •  začal sa ROEP v obci Nemčiňany (vlastníctvo pozemkov)
 •  renovácia parkiet sála a javisko KD

2008

 •  rekonštrukcia rohožnickej zvonice v spolupráci s občianskym združením

2009

 •  vybudovanie viacúčelového ihriska 28. 8. 2009 začiatok
 •  oslava výročia obce 777 20. 6. 2009
 •  zakúpenie 2 drevených čakární a maketu studne
 •  dobudovanie kanalizačných prípojok
 •  zateplenie budovy OcÚ a výmena žľabov a zvodov
 •  napojenie vody do obecného vodovodu z Gabčíkova 9. 11. 2009

2010

 •  rekonštrukcia domu smútku
 •  práce na projektoch, regenerácia centra, MŠ, cestovný ruch
 •  slávnostné otvorenie multifunkčného ihriska 7. 5. 2010

Pred každou stavebnou akciou prebiehal výber staveniska, projektové práce, vybavovania rôznych potvrdení, stavebné povolenie, výber dodávateľa.
Momentálne bežia 4 akcie:
1. Regenerácia centra obce, miestna komunikácia od autobusovej čakárne po rohožnický cintorín včítane parkov
2. Rekonštrukcia budovy starej MŠ, výmena okien, dverí, zateplenie, fasáda, zníženie plafónov. Zmluva s dodávateľom je už podpísaná.
3. Podpora a rozvoj infraštruktúry cestovného ruchu (vínna cesta) schválené ministrom. Pripravuje sa zmluva na VÚC Nitra na podpis.
4. Uteplenie budovy terajšej MŠ vo fáze vybavovania. Obec nemá k dnešnému dňu úver ani pôžičku, na bežných účtoch zostáva k 27.12.2010: 43 615,98 € je to (1 313 975,01 Sk) a
na rezervnom fonde zostáva k 27.12.2010: 140 534,72 € je to (4 233 748,97 Sk)
Na záver chcem poďakovať občanom, ktorí ma dlhé roky podporovali a pomáhali mi, ďakujem aj tým občanom, ktorí boli s mojou prácou spokojný, ale nejako viditeľne mi nepomáhali. Prajem pokoj aj tým občanom, ktorí posielali anonymy a prekážal som im vo funkcii starostu obce.

 

Ján Bahýl.

Dátum vloženia: 17. 5. 2022 12:54
Dátum poslednej aktualizácie: 17. 5. 2022 13:01
Autor: admin prevod

Obec

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pia So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.