Obec Nemčiňany
ObecNemčiňany

Stavebná správa

Názov položky Suma eur
Položka 59 a) Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby alebo rozhodnutia o využití územia alebo rozhodnutia o zmene územného rozhodnutia
1. pre fyzickú osobu…………..40 eur
2. pre právnickú osobu……………100 eur
b) Návrh na predĺženie platnosti rozhodnutia o umiestnení stavby…………..20 eur
Položka 60 Žiadosť o stavebné povolenie alebo na zmeny dokončených stavieb (nadstavba, prístavba) a na zmeny stavieb pred dokončením (za každú samostatnú stavbu)
a) na stavby na bývanie
1. na stavbu rodinného domu…………..50 eur
2. na stavbu bytového domu…………..200 eur
b) na stavby na individuálnu rekreáciu, napríklad chaty, rekreačné domy alebo na zmeny dokončených stavieb (nadstavba, prístavba) a na zmeny týchto stavieb pred dokončením
1. ak zastavaná plocha nepresahuje 25 m2…………..25 eur
2. ak zastavaná plocha presahuje 25 m2…………..50 eur
c) na stavebné úpravy dokončených stavieb vyžadujúce stavebné povolenie
1. rodinných domov a stavieb na individuálnu rekreáciu…………..35 eur
2. bytových domov…………..100 eur
d) na stavby, ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom rodinných domov alebo stavieb na individuálnu rekreáciu
1. garáže s jedným alebo dvoma miestami…………..30 eur
2. na prípojky na existujúcu verejnú rozvodnú sieť…………..30 eur
3. na vodné stavby, napríklad studne, vsaky nad 5 m2, malé čistiarne odpadových vôd, jazierka…………..30 eur
4. na spevnené plochy a parkoviská…………..30 eur
5. na stavby s doplnkovou funkciou k týmto stavbám, napríklad letné kuchyne, bazény, sklady…………..30 eur
e) na stavby, ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom k bytovým domom a ostatným budovám
1. garáže s jedným alebo dvoma miestami…………..50 eur
2. na prípojky na existujúcu verejnú rozvodnú sieť…………..50 eur
3. na vodné stavby, napríklad studne, vsaky nad 5 m2, malé čistiarne dpadových vôd, jazierka…………..50 eur
4. na spevnené plochy a parkoviská…………..50 eur
5. na stavby s doplnkovou funkciou, napríklad prístrešky, sklady…………..50 eur
f) na zmeny dokončených stavieb a na zmeny týchto stavieb pred dokončením podľa písmen
d) a e)…………..20 eur
g) na ostatné neuvedené stavby a na zmeny týchto dokončených stavieb a na zmeny stavieb pred dokončením pri predpokladanom rozpočtovom náklade
do 50 000 eur vrátane…………..100 eur
nad 50 000 eur do 100 000 eur vrátane…………..200 eur
nad 100 000 eur do 500 000 eur vrátane…………..400 eur
nad 500 000 eur do 1 000 000 eur vrátane…………..600 eur
nad 1 000 000 eur do 10 000 000 eur vrátane…………..800 eur
nad 10 000 000 eur…………..1 000 eur
h) na stavby dočasných objektov zariadení staveniska, ak sa vydáva samostatné stavebné povolenie na stavby…………..50 eur

Položka 60a
a) Žiadosť o predĺženie platnosti stavebného povolenia pre
1. právnickú osobu…………..100 eur
2. fyzickú osobu…………..30 eur

b) Ohlásenie jednoduchej stavby pre
1. právnickú osobu…………..50 eur
2. fyzickú osobu…………..20 eur
c) Ohlásenie drobnej stavby, stavebných úprav a udržiavacích prác pre
1. právnickú osobu…………..30 eur
2. fyzickú osobu…………..10 eur
d) Ohlásenie stavby elektronickej komunikačnej siete, jej prízemnej stavby a výmeny a doplnenia telekomunikačného zariadenia…………..80 eur
e) Žiadosť o potvrdenie pasportu stavby, ak sa nezachovala pôvodná dokumentácia stavby…………..10 eur
f) Žiadosť o uložení opatrenia na susednom pozemku alebo stavbe…………..30 eur
g) Žiadosť o predĺženie termínu dokončenia stavby…………..10 eur

Položka 61 Žiadosť o dodatočné povolenie stavby, ktorá bola postavená po 1. októbri 1976 bez stavebného povolenia alebo v rozpore so zákonom a o dodatočné povolenie zmeny stavby trojnásobok sadzby ustanovenej v položke 60

Položka 62 a) Žiadosť o povolenie: 1. na zmenu užívania stavby, ak nie je spojené so stavebným konaním podľa položky 60…………..30 eur 2. na odstránenie stavby (poplatok sa vyberá za každý objekt)

– pre právnicku osobu…………..50 eur – fyzickú osobu…………..20 eur 3. informačného, reklamného alebo propagačného zariadenia, ak je plocha

do 15 m2 vrátane…………..60 eur od 15 m2 do 40 m2 vrátane…………..200 eur nad 40 m2…………..430 eur 4. terénnych úprav pre

– právnicku osobu…………..100 eur – fyzickú osobu…………..20 eur

b) Návrh na vyvlastnenie nehnuteľnosti…………..100 eur

c) Žiadosť o zrušenie vyvlastňovacieho rozhodnutia…………..20 eur

Položka 62a Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia:
a) na stavby na bývanie a na zmeny dokončených stavieb na bývanie
1. rodinný dom…………..35 eur
2. bytový dom…………..120 eur
b) na stavby na individuálnu rekreáciu, napríklad chaty, rekreačné domy alebo na zmeny dokončených stavieb (nadstavba, prístavba):
1. ak zastavaná plocha nepresahuje 25 m2…………..25 eur
2. ak zastavaná plocha presahuje 25 m2…………..50 eur

c) na stavebné úpravy dokončených stavieb, na ktoré bolo vydané stavebné povolenie 1. rodinných domov a stavieb na individuálnu rekreáciu…………..25 eur 2. bytových domov…………..50 eur
d) na stavby, ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom rodinných domov alebo stavieb na individuálnu rekreáciu:
1. garáže s jedným alebo dvoma miestami…………..20 eur
2. na prípojky na existujúcu verejnú rozvodnú sieť…………..20 eur
3. na vodné stavby, napríklad studne, vsaky nad 5 m2, malé čistiarne odpadových vôd, jazierka…………..20 eur
4. na spevnené plochy a parkoviská…………..20 eur
5. na stavby s doplnkovou funkciou k týmto stavbám, napríklad letné kuchyne, bazény, sklady…………..20 eur
e) na stavby, ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom k bytovým domom a ostatným budovám:
1. garáže s jedným alebo dvoma miestami…………..30 eur
2. na prípojky na existujúcu verejnú rozvodnú sieť…………..30 eur
3. na vodné stavby, napríklad studne, vsaky nad 5 m2, malé čistiarne odpadových vôd, jazierka…………..30 eur
4. na spevnené plochy a parkoviská…………..30 eur
5. na stavby s doplnkovou funkciou, napríklad prístrešky, sklady…………..30 eur
f) na zmeny dokončených stavieb podľa písmen
d) a e)…………..20 eur
g) na ostatné neuvedené stavby a na zmeny týchto dokončených stavieb pri predpokladanom rozpočtovom náklade:
do 50 000 eur vrátane…………..60 eur
nad 50 000 eur do 100 000 eur vrátane…………..120 eur
nad 100 000 eur do 500 000 eur vrátane…………..250 eur
nad 500 000 eur do 1 000 000 eur vrátane…………..400 eur
nad 1 000 000 eur do 10 000 000 eur vrátane…………..530 eur
nad 10 000 000 eur…………..660 eur

Obec

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pia So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.